Ettevõte on täpselt nii edukaskui nende inimesed.

Ettevõtted peavad pidevalt vaeva nägema selle nimel, et nende töötajad oleksid produktiivsed, energilised ja motiveeritud. Eriti kui nad töötavad kodukontoritest. Ettevõte toimib perfektselt vaid koos inspireeritud töötajatega. On oluline luua produktiivne meeskond, kes toetab Sinu ettevõtte kultuuri ning töötab ühiselt eesmärkide suunas. Firmafitness usub, et terved, inspireeritud ja produktiivsed töötajad loovad edukaid meeskondi. Terved inimesed puuduvad vähem ning nende töötulemused on paremad, mistõttu toob iga töötajate tervisesse investeeritud euro mitmekordselt kasumit. Me oleme siin, et edendada teie ettevõtte töötajate tervist, produktiivsust ja õnnelikust läbi terviseürituste ja meeskonnakoolituste.

Tervem töötaja = tugevam ettevõte!

Tõstes töötaja tervise esiplaanile, võidavad kõik

Töötaja tervise edendamine töökohal ei seisne mitte ainult meeldivates ühisüritustes, vaid see on alustala loomaks edukaid meeskondi, tõstmaks produktiivsust ning vähendamaks töölt puudumisi. Terved inimesed puuduvad vähem ning nende töötulemused on paremad, mistõttu toob iga töötajate tervisesse investeeritud euro mitmekordselt kasumit. Tervem töötaja = tugevam ettevõte!

Vähendada töölt puudumisi

Töötajad, kes oskavad oma tervise eest hoolitseda ja omavad põhiteadmisi nii füüsilisest kui vaimsest tervisest, on vähem haiged. Läbi vaimse tervise koolituste õpivad kolleegid nii ennast kui ka teineteist abistama ja nõustama. Suurendades ühtekuuluvustunnet meeskonnas ja tõstes teadlikkust tervislikust eluviisist, vähenevad töölt puudumised.

Tõsta töötaja produktiivsust

Töötajad, kes omavad teadmisi stressi juhtimisest, hea une harjumustest ja läbipõlemisest, oskavad tähelepanu pöörata olulisele ja on seeläbi fokusseeritumad.

Tervist toetava kultuuri loomine

Näita oma töötajatele, et hoolid nendest. Hoolitsedes oma töötajate eest, hoolitsed ka oma klientide eest.