Viimastel aastatel on kogunud populaarsust tervisenädala läbiviimine ettevõtetes ja seda põhjusega. Vaimse tervise häired põhjustavad aina enam töölt puudumisi ning neist “paranemine” võtab hulka kauem aega kui tavalisest külmetusest taastumine. See omakorda põhjustab tööandjale suuremat kulu ning ka peavalu tegemata jääva töö osas. 

 

  1. aastal Ameerikas läbi viidud uuringu põhjal võivad vaimsed haigused nagu näiteks depressioon tööandjale maksma minna kuni 51 miljardit dollarit aastas. Samal ajal kui tööandjad, kes panustavad vaimsesse tervisesse, saavad 4 dollarit tulu iga ühe dollari kohta, mis nad on töötajate tervisesse investeerinud. 


Vaimsesse ja füüsilisse tervisesse panustamine töökohal on saanud sedavõrd oluliseks, et Maailma Terviseorganisatsiooni algatusel on vaimne tervis fookuses kogu maailmas.

Uurisime Keskkonnaagentuurilt ja PawaPaylt, kas ja kuidas nemad oma ettevõttes tervisenädalat korraldanud on ning millised on parimad praktikad selleks.

Mis on tervisenädal?

Tervisenädal on ettevõtte terviseprogramm, mis kindlaks määratud aja jooksul annab võimaluse tuua fookusesse erinevad tervise ja üldise heaoluga seotud teemad. See annab omakorda hea võimaluse luua otsene kontakt töötajatega, mõistmaks mis on nende tegelikult väljakutsed töökohal ning läbi selle leida neile väljakutsetele toimivad lahendused. 

Tervisenädal tugevdab meeskonnatunnet, tõstab töötajate motivatsiooni ning loob head eeldused selleks, et töötajad oleksid rahulolevamad ning oma töös efektiivsemad.

Loomulikult ei piisa töötajate heaolu hoidmiseks ainult tervisenädalast, kuid see on hea stardiplatvorm. Keskkonnaagentuur pakub lisaks tervisenädalale oma töötajatele ka tasuta tööpsühholoogi teenust, massaaži ning erinevaid võimalusi sportlikel ühisüritustel osalemiseks. PawaPay ergutab oma töötajaid füüsilisele aktiivsusele sammuvõistlusega ning hoiab vaimu erksana raamatuklubiga. Kusjuures raamatute üle arutlemine leitakse tööajast.

Parim aeg tervisenädala läbiviimiseks?

Alustamiseks on iga aeg hea, aga Firmafitnessi kogemuse kohaselt on parimad ajad sügis ja kevad. Kevaditi loodus tärkab ja sellega seoses ka soov enda eest hoolitseda ning sügiseti pakatame suvel kogutud energiast.


Keskkonnaagentuur on inspiratsiooni saanud Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest ning viib tervisenädalat läbi kord aastas oktoobris, mil vaimne tervis on kogu maailmas fookuses.

PawaPay on tervisenädalat Firmafitnessiga läbi viinud korra aastas, kuid plaanib jätkata tempoga kaks korda aastas, et pakkuda oma töötajatele võimalikult suurt lisaväärtust.

Tervisenädala kohustuslikud elemendid

Tervisenädal võib kesta mõnest päevast kuni lausa kuuni ning seejuures ei ole kindlaid reegleid teemade valiku osas. Enne tegevuste planeerimist tasuks mõelda:

Kõige olulisem on töötajatele selgitada, mis täpsemalt nädala jooksul plaanis on: millised on planeeritavad tegevused ja kes neid läbi viivad. Mida selgem on sündmuste käik, seda suurem on ootusärevus ja osavõtt. Kellele ei meeldiks igapäeva rutiinist välja tulla ja nädala jooksul kas või ühest ühistegevusest osa võtta?!

“Kuu aja jooksul võtsime ette erinevad viisid, kuidas enda eest paremini hoolitseda ja seeläbi ka enda vaimset tervist hoida. Tõime töönädalatesse rohkem liikumist: kutsusime üles pidama kõnnikoosolekuid, proovisime ühiselt kontorivõimlemist ja jagasime videoid, mis aitasid tööpäeva jooksul puhkepause teha. Rääkisime positiivsetest emotsioonidest ja andsime nippe, kuidas neid juurde tekitada. Näiteks on hästi hea lihtne nipp selleks oma kolleegi kiitmine, kui tal on midagi hästi õnnestunud. Samuti võtsime ette tervisliku toitumise ning jagasime juhiseid ja retsepte. Proovisime koos stressi maandada ühiste joogatundidega ning õppisime hingamisharjutusi tegema,” selgitab Kristina Hermann Keskkonnaagentuurist tervisenädala programmi.

“Meie kombineerisime oma tervisenädala loengute ja treeningutega, et oleks midagi nii vaimule kui ka kehale. Rääkisime toitumisest  ning tuletasime muuhulgas meelde, et oluline on hoolitseda nii enda kui ka oma töövahendite sisemuse eest,” kirjeldab Kristiina Kuulman PawaPayst.

Ideid tervisenädala tegevusteks

Oleme sinu jaoks olemas

Tervisenädala korraldamine ei pea olema aeganõudev protsess. Ka lühikese aja ja väikese eelarvega on võimalik nii mõndagi korda saata. Oluline on pidada meeles, mis on tervisenädala mõte – kas harida või meelt lahutada.

Meie Firmatnessis teame, kui keeruline võib olla ürituste korraldamine ja läbiviimine ettevõtetes. Meie eesmärk on teha see võimalikult lihtsaks. Koostame sinu ettevõttele sobiva programmi ning viime selle vajadusel ka ellu! Küsi pakkumist: info@firmafitness.ee 

Lae alla meie e-raamat juhistega tervisenädala läbiviimiseks: https://eraamat.gr8.com/thank_you.html